BATEC

 

INICI
L'EQUIP
SERVEIS
La Consulta

 

Postadopció

Postadopció

L'adopció d'un menor, és un procés llarg , ple d'emocions , sentiments i satisfaccions però també , és un procés complex que implica alguns reptes i tasques específiques que , en ocasions , poden derivar en conflictes o crisis dins del si familiar .
L'abordatge d'aquest fenomen relativament nou que és l'adopció , requereix d'un acostament especialitzat que permeti comprendre la seva enorme complexitat .

A Batec , oferim un servei especialitzat en pre i postadopció per a aquelles famílies o persones adoptades que necessitin millorar les seves relacions paternofilials i resoldre els dubtes i dificultats que puguin sorgir abans i / o després de l'arribada de l'infant a la seva nova llar .

Oferim :

* Informació , formació i assessorament sobre aspectes generals i específics relacionats amb la pre i la postadopció : tràmits i gestions per a la idoneïtat , com triar país , com suportar l'espera, la primera trobada amb el nen , com afavorir el vincle, reparació de danys i seqüeles en el nen , pautes i estratègies educatives , quan escolaritzar i problemes que poden sorgir , la revelació , la identitat ...

* Intervenció terapèutica individual i / o familiar per tal d'ajudar a comprendre , prevenir i resoldre les dificultats que es puguin presentar i que estiguin relacionades amb el fet adoptiu .

 

Tornar a l'ÍNDEX

Tornar a l'Índex


Batec

Telèfon: 971.39.29.47 / 655.50.57.60

Email: info@batecibiza.es

 

Facebook

 

www.batecibiza.es © Copyright 2013. Tots els drets reservats.