BATEC

 

INICI
L'EQUIP
SERVEIS
La Consulta

 

Els Nostres Serveis

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA PER A ADULTS

- Trastorns d'ansietat
- Trastorn obsessiu-compulsiu
- Trastorns de la conducta alimentària
- Depressió
- Fòbies
- Problemes d'autoestima
- Problemes de parella
- Trastorns sexuals
- Habilitats socials
- Trastorn de control d'impulsos (joc patològic, alholismo, agressivitat ...)

Psicologia Infantil, Adolescents i Adults

 

PSICOLOGIA INFANTIL

- Ansietat
- Depressió
- Problemes d'autoestima
- Retard mental
- Trastorns de l'aprenentatge
- Trastorns de l'espectre autista
- Dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat
- Problemes de comportament (pataletas. ..)
- Estimulació primerenca
- Enuresi (pipi) / Encopresis (caca)
- Dol patològic
- Processos de separació
- Processos pre i postadoptiu

LOGOPÈDIA

-Dificultats de pronunciació
-Retards de llenguatge lleus, moderats o greus
-Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAAC)
-Estimulació primerenca del llenguatge
-Deficiències auditives
-Deglució atípica
-Problemes de discriminació auditiva (drenatges)
-Disfèmia (tartamudesa)
-Trastorns de l'espectre autista
-Retard mental
-Disglòssies (llavi leporí, fre lingual ...)
-Disàrtries
-Trastorns de veu (disfonia infantil, nòduls vocals, pòlips, edema de Reinke, paràlisi laríngies ...)
-Alteracions del llenguatge per dany cerebral (afàsies, paràlisi cerebral, Parkinson, Alzheimer i esclerosi múltiple.)

Logopèdia

PEDAGOGIA

Psicopedagogia

 

DIFICULTATS ESPECÍFIQUES D'APRENENTATGE (DNA)

-Trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat
- Lateralitat
- Trastorns de l'expressió escrita
- Discalcúlia: Dificultats de càlcul
- Disgrafia: Dificultats amb la lletra
- Disortografia: Faltes d'ortografia
- Tècniques d'estudi
- Problemes de raonament, memòria i atenció
- Dificultat de comprensió
- Suport escolar individual o en grups reduïts (màxim 4 alumnes)
- Dislèxia: Dificultat per a l'adquisicion i ús de la lectura i l'escriptura
- Orientació vocacional i sociofamiliar
- Assessorament i orientació a pares


Batec

Telèfon: 971.39.29.47 / 655.50.57.60

Email: info@batecibiza.es

 

Facebook

 

www.batecibiza.es © Copyright 2013. Tots els drets reservats.